Adverteren

Op Verkopen.net is het mogelijk om advertenties te plaatsen. Met een advertentie sta je vaak in de spotlights en zal je website alleen maar groter worden. Onderzoek heeft aangetoond dat door te adverteren op een website het vertrouwen van de bezoekers groter wordt. Je geeft ze hierbij het gevoel dat je staat voor kwaliteit. Er zijn vaak vele verschillende mogelijkheden tot adverteren en er is dan ook veel met ons te bespreken. Kom met een suggestie of vraag om ons aanbod.

Mogelijkheden tot adverteren

Het is mogelijk om op Verkopen.net te adverteren door middel van een banner of tekstlink te gebruiken. De mogelijkheid is ook aanwezig om een stukje te reserveren in een van onze nieuwsbrieven. Er zijn uiteraard verschillende categorieën waarin je kan adverteren. Zo is het mogelijk om op de hoofdpagina te staan, maar kan je ook per categorie of per pagina een advertentie plaatsen. Neem eens contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden. Je zal hierbij inzicht krijgen in de bezoekersaantallen en ook zal er een mooie aanbod worden gedaan.

Advertentie uitlichten

Wil je snel van je spullen af en wil je het extra onder de aandacht brengen, dan kan dit ook op verkopen.net. Zet je advertentie bovenaan de pagina of laat het extra opvallen. Hiermee zal je meer bezoekers trekken en is de kans ook veel groter dat je snel een koper treft. Ook kan je uiteraard een klus op de site plaatsen waardoor je snel aan het werk kan gaan.